USCIS đưa ra quy tắc mới về việc cấm nhập cảnh

ganh nang xa hoi cover

THÔNG BÁO QUY TẮC MỚI VỀ NHẬP CẢNH DO GÁNH NẶNG XÃ HỘI SẼ CÓ HIỆU LỰC VÀO NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2022

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã có công bố quy tắc cuối cùng đối với lý do từ chối nhập cảnh do gánh nặng xã hội – sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Nghĩa là khi bạn nộp đơn để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc để trở thành thường trú nhân hợp pháp, USCIS (và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) có thể từ chối đơn của bạn nếu họ nhận định rằng bạn “có khả năng trở thành gánh nặng xã hội” – nghĩa là bạn có thể sẽ phải phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để nuôi sống bản thân, hoặc nếu bạn đã từng sử dụng các phúc lợi của chính phủ khi ở Hoa Kỳ. 

Quy tắc mới này được đặt ra để làm rõ với phúc lợi công cộng dành cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ. USCIS sẽ bắt đầu áp dụng quy tắc mới này cho những hồ sơ có dấu bưu điện vào hoặc sau ngày đã được công bố (23/12/2022)

ganh nang xa hoi 1

USCIS SẼ XEM XÉT TỚI NHỮNG YẾU TỐ SAU

Theo quy tắc, USCIS sẽ xác định xem bạn có khả năng trở thành gánh nặng xã hội hay không – dựa trên những tiêu chí sau:

Tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính (bao gồm cả tài sản và tài nguyên), học vấn, kỹ năng;

Người bảo lãnh cho bạn đã nộp đơn I-864 hay chưa (Đơn bảo trợ tài chính theo mục 213A của INA);

Bạn có đã và đang nhận được:

– Tiền phụ cấp lợi tức an sinh (SSI);

– Hỗ trợ bằng tiền mặt theo Chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (TANF)

– Tiền mặt của các chương trình phúc lợi từ tiểu bang, bộ lạc, lãnh thổ hoặc địa phương để duy trì thu nhập (thường được gọi là “Hỗ trợ chung”);

– Các chi phí khác của chính phủ.

ganh nang xa hoi 2

USCIS SẼ KHÔNG XEM XÉT TỚI NHỮNG YẾU TỐ SAU

Theo luật mới, bạn sẽ không là gánh nặng xã hội nếu bạn thuộc các diện sau đây:

Những phúc lợi mà các thành viên trong gia đình bạn nhận được;

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) hoặc những phúc lợi từ các chương trình dinh dưỡng khác;

Phúc lợi từ Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em (CHIP);

Medicaid (Đây là một chương trình liên kết của liên bang và tiểu bang để giúp đỡ về chi phí y tế cho những người có giới hạn về lợi tức và tài sản);

Phúc lợi nhà cửa;

Bất kỳ phúc lợi nào liên quan đến việc tiêm chủng hoặc xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm;

Những phúc lợi bổ sung hoặc có mục đích đặc biệt khác;

ganh nang xa hoi 3

QUY TẮC MỚI VỀ VIỆC CẤM NHẬP CẢNH DO GÁNH NẶNG XÃ HỘI SẼ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC VỚI BẠN NẾU:

Nếu bạn không nằm trong các diện đã nêu bên trên và bạn thuộc các diện sau đây bạn sẽ không cần lo ngại về các quy tắc mới này của USCIS:

Bạn đã là thường trú nhân hợp pháp (trong hầu hết các trường hợp);

Bạn là người tị nạn;

Bạn là người xin tị nạn;

Bạn đã đăng ký hoặc tái đăng ký Tình trạng Được Bảo vệ Tạm thời;

Bạn là trẻ vị thành niên nhập cư đặc biệt; hoặc

Bạn đăng ký hoặc có trạng thái T, U hoặc Bạo lực đối với Phụ nữ (VAWA).

Liên hệ ngay với Viva Consulting nếu bạn có thắc mắc về quy tắc mới về gánh nặng xã hội mới này của USCIS nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Translate »