Diện doanh nhân Alberta – Luồng nông thôn

TÍNH ĐIỂM ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN DOANH NHÂN - ALBERTA LUỒNG DOANH NHÂN NÔNG THÔN

Name(Required)
Yếu tố Nông thôn
Địa điểm kinh doanh(Required)
Cộng đồng nông thôn ngoài Khu vực Edmonton và Calgary Census Metropolitan và có quy mô dân số dưới 100.000 người
Yếu tố kinh nghiệm kinh doanh
Chủ doanh nghiệp kiêm quản lý hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao trong vòng 10 năm qua(Required)
Các yếu tố thành lập doanh nghiệp
Tổng vốn đầu tư kinh doanh(Required)
Tài sản ròng(Required)
Tạo việc làm: Việc làm phải được tạo ra cho Công dân Canada hoặc Thường trú nhân (không bao gồm người thân) trong thời gian ít nhất 6 tháng.(Required)
Đối với kế thừa kinh doanh, tạo việc làm là không bắt buộc; tuy nhiên, ứng viên sẽ được cộng điểm nếu tạo thêm việc làm.
Yếu tố con người
Thông thạo ngôn ngữ(Required)
Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Giáo dục(Required)
Các yếu tố thích ứng
Kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada/Alberta trong vòng 10 năm qua
(Những) người thân trong cộng đồng hoặc Alberta
Người thân được định nghĩa là cha, cha dượng, mẹ, mẹ kế, con, con riêng, chị gái, em gái kế, anh trai, em kế của ứng cử viên hoặc vợ/chồng/vợ/chồng chung sống như vợ chồng
Trình độ thông thạo ngôn ngữ hoặc trình độ học vấn của vợ/chồng/bạn đời chung pháp luật
Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Tuổi