Diện doanh nhân Alberta – Luồng tốt nghiệp nước ngoài

TÍNH ĐIỂM ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN DOANH NHÂN - ALBERTA LUỒNG DOANH NHÂN TỐT NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Name(Required)
Nguồn lực con người
Thông thạo ngôn ngữ(Required)
Ngôn ngữ chính thức đầu tiên
Giáo dục(Required)
Yêu cầu tối thiểu là hoàn thành bằng cấp từ một tổ chức sau trung học bên ngoài Canada trong vòng 10 năm qua với Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA).Chứng chỉ giáo dục phải tương đương với tiêu chuẩn của Canada.
Quản lý kinh doanh, quyền sở hữu hoặc tương đương, kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp là vườn ươm hoặc kinh doanh máy gia tốc(Required)
Kinh nghiệm sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp (nhiều điểm hơn được phân bổ cho số năm kinh nghiệm bổ sung)
Yếu tố kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh(Required)
Đầu tư: trước khi đến Alberta(Required)
Có thể chứng minh khả năng thực hiện mức đầu tư tối thiểu từ vốn chủ sở hữu của ứng viên và/hoặc từ một tổ chức tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc tổ chức đầu tư thiên thần được công nhận của Canada trước khi đến Alberta. Đầu tư ban đầu phải được thực hiện trong vòng 12 tháng đầu tiên kể từ khi khởi động. Trung tâm đô thị: Edmonton và Calgary Census Metropolitan Areas. Khu vực: Các cộng đồng bên ngoài Edmonton và Calgary Census
Đầu tư đề xuất: đầu tư bổ sung sau khi ra mắt
Đầu tư bổ sung sau khi thành lập công ty khởi nghiệp từ vốn chủ sở hữu của ứng viên hoặc từ tổ chức tài chính được công nhận của Canada, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc công tytổ chức đầu tư thiên thần. (Các ứng viên có mức đầu tư cao hơn sau khi ra mắt sẽ được cộng nhiều điểm hơn. Điểm được cộng cho trung tâm đô thị hoặc khu vực chứ không phải cả hai). Trung tâm đô thị: Edmonton và Calgary Census Metropolitan Areas. Khu vực: Các cộng đồng bên ngoài Edmonton và Calgary Census Metropolitan Areas.
Tạo việc làm
Việc làm phải được tạo ra cho công dân Canada hoặc thường trú nhân (không bao gồm người thân) trong thời gian ít nhất 6 tháng.