Chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm của Mỹ

đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Theo quy định của Sở di trú Mỹ, thẻ xanh 2 năm không được gia hạn. Nếu người nhập cư muốn tiếp tục định cư ở Mỹ thì phải làm thủ tục chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm. Sau khi sở hữu thẻ xanh 10 năm, bạn có thể xin nhập quốc tịch Mỹ hoặc làm thủ tục gia hạn thêm.

Thẻ xanh là gì?

Thẻ xanh Mỹ hay thẻ thường trú nhân Mỹ là giấy chứng nhận tình trạng thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải là công dân Mỹ. Cá nhân sở hữu thẻ xanh cũng sẽ được hưởng những quyền lợi, quy chế thường trú nhân Mỹ và có thể định cư tại Mỹ.

thẻ xanh là gì

Thẻ xanh có các thông tin như sau:

 • Họ tên thường trú nhân
 • Ngày tháng năm sinh
 • Giới tính
 • Nơi sinh
 • Ngày hết hạn thẻ xanh
 • Số A: 8 hoặc 9 con số, hoặc USCIS#9 con số. Đây là số dùng để nhận biết mỗi người, tương tự như sống an sinh xã hội, được cấp bởi Sở di trú Mỹ (Số thẻ xanh này cũng được giữ lại trong giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ).

Các loại thẻ thường trú nhân Mỹ

Thẻ xanh có 2 loại là thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm.

Thẻ xanh 2 năm:

Còn được gọi là thẻ xanh có điều kiện. Đây là loại thẻ thường trú tạm thời thường được cấp cho những người định cư Mỹ theo diện bảo lãnh vợ/chồng CR1, K1 đăng ký kết hôn và chuyển diện tại Mỹ (CR6), nhà đầu tư EB-5. Điều kiện nhận thẻ xanh 2 năm:

 • Vẫn còn trong tình trạng hôn nhân, có quan hệ vợ/chồng với người bảo lãnh hoặc đáp ứng đủ số vốn để đầu tư theo chương trình EB5
 • Chủ thẻ xanh 2 năm không được rời khỏi Mỹ quá 6 tháng/năm

Thẻ xanh cho phép người sở hữu định cư ở Mỹ 2 năm. Sau 2 năm nếu không đáp ứng được điều kiện thì không thể làm thủ tục đổi sang thẻ xanh 10 năm. Đồng nghĩa với việc họ không còn được tiếp tục cư trú tại Mỹ.

Thẻ xanh 10 năm:

Còn được gọi là thẻ xanh vĩnh viễn. Thẻ xanh 10 năm thường được cấp cho chủ thẻ sau khi thẻ xanh 2 năm của họ hết hạn. Các diện định cư như bảo lãnh cha mẹ (IR5), con cái (F1, F2A, F3), anh chị em (F4) cũng có thể sở hữu thẻ xanh 10 năm.

Nếu người sở hữu thẻ xanh 10 chưa thi nhập tịch Mỹ thì cứ sau 10 năm, họ phải làm đơn xin gia hạn 1 lần để tiếp tục được cư trú hợp pháp. Điều kiện kèm theo là chủ thẻ xanh 10 năm không được phép xuất cảnh Mỹ liên tục quá 1 năm. Trong trường hợp phải rời khỏi Mỹ liên tục trên 1 năm, chủ thẻ phải làm đơn xin Giấy phép tái nhập cảnh để duy trfi tình trạng thường trú nhân của mình.

thẻ xanh

Khi nào cần đổi thẻ xanh?

Thường trú nhân phải làm thủ tục đổi thẻ xanh (đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm) trong các trường hợp sau đây:

 • Nộp đơn đổi thẻ xanh khi có thông tin thay đổi hoặc thẻ bị thất lạc, mất cấp hoặc hư hỏng.
 • Nếu trở thành thường trú nhân trước khi đủ 14 tuổi, bạn bắt buộc phải đổi thẻ xanh khi đủ 14 tuổi.

Khi nào cần gia hạn thẻ xanh?

Các trường hợp thường trú nhân phải làm thủ tục gia hạn thẻ xanh:

 • Thẻ xanh 2 năm không được gia hạn mà chỉ có thể làm thu tục chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm. Thời hạn để thực hiện thủ tục gia hạn là 90 trước ngày thẻ xanh hết hạn. Đương đơn nộp mẫu đơn I-751 hoặc I-829
 • Người sở hữu thẻ xanh 10 năm có thẻ xin nhập tịch Mỹ. Nếu không, phải làm thủ tục gia hạn trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn bằng mẫu đơn I-90

Khi nào cần chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm?

Thẻ xanh 2 năm không gia hạn được, chỉ được cấp 1 lần. Vì vậy, dể tiếp tục tình trạng thường trú nhân hợp pháp, đương đơn phải làm thủ tục chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm. Theo quy định của Sở di trú Mỹ, chủ thẻ xanh 2 năm phải nộp đơn gia hạn trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn.

khi nào cần chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 nâm

Một số trường hợp phải làm thủ tục chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm:

 • CR1: Diện vợ/chồng kết hôn chưa đủ 2 năm (tính tới thời điểm đặt chân lên nước Mỹ).
 • K1: Diện hôn thê/hôn phu đăng ký kết hôn và làm thủ tục chuyển thành diện CR6 tại Mỹ ( mẫuđơn I-485).
 • EB5: Điện đầu tư vào công ty, doanh nghiệp Mỹ. Đương đơn phải tạo ra 10 việc làm fulltime  trong  thời gian ít nhất 2 năm.

Xem thêm: Thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm là gì?

Gia hạn thẻ xanh 10 năm

Điều kiện để gia hạn thẻ xanh 10 năm

 • Thường trú nhân có thẻ xanh 10 năm.
 • Thường trú nhân đang cư trú hợp pháp tại Mỹ

Hồ sơ gia hạn thẻ xanh 10 năm

 • Mẫu đơn I-90 (Application to Replace Permanent Resident Card) kèm theo theo bằng chứng.
 • Nộp đơn khi hết hạn hoặc trước khi hết hạn 6 tháng
 • Lệ phí gia hạn $455
 • Nộp online

giấy tờ gia hạn thẻ xanh 10 năm

Giấy tờ kèm theo tùy theo trường hợp

 • Nếu thẻ xanh của bạn bị mất, bị đánh cắp, bị phá hủy hoặc bị cắt xén. Bạn cần cung cấp: Bản sao Thẻ xanh hoặc mẫu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp có tên, ngày sinh, ảnh và chữ ký của bạn
 • Nếu bạn chưa nhận được thẻ xanh dù trước đó Sở du trú Mỹ đã cấp, bạn cần nộp đơn I-797, I-551 (visa tạm)
 • Trong quá trình làm thẻ xanh, nếu chúncó lỗi chính tả do Bộ An ninh Nội địa (DHS)  gây ra, bạn cần cung cấp: Thẻ xanh gốc, bằng chứng dữ liệu cá nhân chính xác.
 • Nếu bạn có nhu cầu muốn đổi tên hoặc thông tin cá nhân một cách hợp pháp, hoặc thẻ xanh của bạn bị lỗi nhưng không phải do DHS. Bạn cần cung cấp: Giấy tờ chứng minh thông tin mới và bản sao thẻ xanh.
 • Nếu thẻ xanh đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong 6 tháng tới, bạn cần cung cấp: Bản sao thẻ xanh hết hạn hoặc sẽ hết hạn
 • Nếu trẻ đón sinh nhật lần thứ 14, cần cung cấp: Bản sao thẻ xanh hiện tại.

Cách chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Điều kiện chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm:

 • Thường trú nhân đang giữ thẻ xanh 2 năm.
 • Thường trú nhân đang cư trú hợp pháp tại Mỹ.

cách chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Cách chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Bước 1. Nộp đơn kèm theo bằng chứng cho USCIS

Chương trình huyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm dành cho diện định cư bảo lãnh vợ/chồng qua Mỹ CR1/Chuyển diện tại Mỹ (CR6):

 • Nộp mẫu đơn I-751 và bằng chứng
 • Nộp hồ sơ trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn
 • Lệ phí chuyển đổi thẻ xanh là $595
 • Nộp giấy

Đối với các nhà đầu tư chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

 • Đương đơn cùng mẫu đơn I-829 và bằng chứng
 • Nộp hồ sơ trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn:
 • Lệ phí $3,750
 • Nộp giấy

Bước 2. Nhận thông báo (đơn I-797C) và thư lăn tay từ Sở di trú Mỹ

Bước 3. USCIS sẽ xét duyệt hồ sơ và thông báo thời gian phỏng vấn nếu bạn được thông qua

Bước 4. Kết quả được cấp thẻ xanh 10 năm sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã khai báo trước đó.

Nếu trong quá trình chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm có bất kì thắc mắc hay vấn đề nào, hãy liên hệ với Viva Consulting để được hỗ trợ kịp thời nhé!

Xem thêm:

Dự án đầu tư lấy thẻ xanh theo chương trình định cư Mỹ EB-5 là gì?
Mua nhà ở Mỹ có được cấp thẻ xanh?
Những câu hỏi thường xuyên về thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Translate »