Sal Bhatty

CeoJe
  • Với hơn 40 năm trong quản lý và là diễn giả thuyết trình trong nhiều hội nghị nhượng quyền toàn cầu tại Dubai và trên toàn nước Mỹ.
  • Sal Bhatty đã sở hữu hơn 240 nhượng quyền thương mại ở giữa Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Taco Bells, KFC, Popeyes và nhiều hãng khác. Ông Bhatty là người luôn tạo động lực, luôn tìm kiếm cơ hội để hỗ trợ tinh thần đồng đội và những ý tưởng mới.
  • Sal Bhatty là đối tác uy tín trong các dự án đầu tư của Viva Consulting tại Mỹ, và là kết nối quan trọng trong sự phát triển và thành công của Viva Consulting với khách hàng

Đối tác Sal Bhatty

sal bhatty 20

Nicolas Boudet President International Wingstop Restaurants Inc

sal bhatty 40

L-R Ned Lyerly CEO CKE Restaurants, CEO Jeff, President Nicolas Wingstop

sal bhatty 50

CEO McDonald India

sal bhatty 10

Dan Kathy CEO và Founder Chick-fil-A

sal bhatty 30

CEO và Founder MOOD Pizza NY

sal bhatty 60

Prince Khalil CEO/Franchisee Kuwait