Brandon Meyer

Brandon

Luật sư

Cổ đông và là Luật sư điều hành Công ty luật sư Meyer Law Group, trụ sở chính tại San Francisco.

Tốt nghiệp tiến sĩ luật trường đại học San Diego

Thành viên của Hiệp hội luật sư di trú (AILA) và tổ chức Đầu Tư tại Mỹ (IIUSA)

Được bình chọn là Top 25 luật sư EB-5 tại Mỹ năm 2014, 2016 và 2017.