𝗕𝗮́𝗼 𝗖𝗮𝗳𝗲𝗯𝗶𝘇 đưa tin BUỔI TRAO ĐỔI VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI HOA KỲ – SelectUSA – INVEST IN THE U.S

D92 5789 copy scaled
𝗕𝗮́𝗼 𝗖𝗮𝗳𝗲𝗯𝗶𝘇 đưa tin BUỔI TRAO ĐỔI VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI HOA KỲ – SelectUSA – INVEST IN THE U.S – Chương trình được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Viva Consulting Service cùng Phòng Thương Vụ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 05/04/2023.
Buổi trao đổi có sự tham gia trình bày của đại diện Phòng Thương Vụ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ và nhiều diễn giả uy tín trong lĩnh vực đầu tư quốc tế:
– Chủ trì, Bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viva Consulting Service và VivaGroup.
– Ông Kully Nelson – Tùy viên Thương mại Thương vụ Hoa Kỳ
– Bà Dương Phạm – Chuyên viên Thương mại cấp cao Thương vụ Hoa Kỳ
– Ông Sherman Baldwin – CEO LCR Capital Partners
– Ông Trần Mạnh Hùng – CMP Baker & McKenzie (Vietnam)
– Đại diện doanh nghiệp thành công tại Hoa Kỳ: FPT, An Phát Holdings, NTQ Solution.
D92 5789 copy scaled

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Translate »